Home » Privacy verklaring

Privacyverklaring

De Boer Brommobielen te 't Zand, gevestigd aan de Prins Clausweg 6, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die we verwerken

De Boer Brommobielen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
We verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag we persoonsgegevens verwerken.

De Boer Brommobielen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

De gegevens kunnen ook gebruikt worden om onze dienstverlening te verbeteren en de relatie met u te versterken.
U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
De Boer Brommobielen volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.

Geautomatiseerde besluitvorming

De Boer Brommobielen neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Boer Brommobielen bew

aart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
We hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Type gegeven en Bewaartermijn

 • Contactformulier: max. 4 jaar.
 • Sollicitatieformulier: max. 2 jaar.
 • IP-adres: 26 maanden
 • Nieuwsbriefinschrijving: tot het moment van uitschrijving van de nieuwsbrief.
 • Overige formulieren: max 4 jaar
 • Klantgegevens: max. 7 jaar (met inbegrip van de gegevens verzonden via bovenstaande methoden, doch uitsluitend indien er sprake is van een commerciële relatie)

Delen van persoonsgegevens met derden

De Boer Brommobielen verkoopt uw gegevens niet aan derden. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Boer Brommobielen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die we gebruiken.

De Boer Brommobielen gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Carteam De Boer Brommobielen gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen verbeteren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben we u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale mediabedrijven.

Beveiliging

De Boer Brommobielen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het onderstaande mailadres.
Alle gegevens die u met De Boer Brommobielen uitwisselt via onze website, worden versleuteld met SSL-beveiliging met het HTTPS protocol.

Bezoekgegevens en Google Analytics

We maken gebruik van Google Analytics om algemene bezoekgegevens bij te houden en om te kunnen analyseren hoe effectief onze advertenties bij Googlezoekresultaatpagina’s zijn. De gegevens worden dus gebruikt voor gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Ook verbeteren we hiermee de werking van de website. Ook hebben we Google Analytics privacyvriendelijk ingesteld, zodat IP-adressen geanonimiseerd worden en gegevens over een beveiligde verbinding gestuurd worden.

Met Google is een verwerkersovereenkomst. De statistische gegevens worden overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in Europa en de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om Carteam Autobedrijf de Boer als adverteerder informatie over de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen wanneer Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. We hebben hier geen invloed op.

Graag wijzen we u er nadrukkelijk op dat deze gegevens door De Boer Brommobielen nooit te herleiden zijn naar u als persoon of individu, uitgezonderd situaties waarin u uzelf via één van de formulieren op de website als persoon identificeert. Dit kan bijvoorbeeld door een email adres achter te laten wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief. In dergelijke gevallen is uw bezoekgedrag te koppelen aan de ingevulde gegevens.

Nieuwsbrief

We bieden een nieuwsbrief waarmee we periodiek klanten en geïnteresseerden willen informeren over nieuws, acties en aanbiedingen. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich afmelden. Tot die tijd worden de gegevens bewaard. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Carteam Autobedrijf de Boer en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ons onderstaande mailadres. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen we u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen zes weken, op uw verzoek. De Boer Brommobielen wil u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/